Jungle Book

Family Spectacular

Jungle Book is a collection of stories by English author Rudyard Kipling. Kipling was born in India and spent the first six years of his childhood there. After about ten years in England, he went back to India and worked there for about six-and-a-half years. The stories were written for his daughter Josephine, who died aged six.

Our Jungle Book will use some of the proven methods we also used in Peter Pan, The Never Ending Story: an impressive setting created with projections and scenery that will dissolve, disappear, and miraculously re-form. Dialogues will be kept to the minimum, our focus will be the story. We create an illusion with the utmost modern and impressive techniques, but we get back to the basics of storytelling.

The score will be a combination of top tracks and new written songs. The music will reflect the feel of the arena, the Indian jungle, and wraps itself around the audience

The show will be developed in a way that it can play both theatres and arenas, our audience will however always be close the action.
Het jungleboek bundelt een reeks verhalen van de Engelse schrijver Rudyard Kipling, die in India werd geboren en er tot zijn zesde woonde. Na een tiental jaar in Engeland te hebben gewoond, reisde de schrijver opnieuw naar India, waar hij zo’n zes en een half jaar zou werken. Hij schreef verhalen voor zijn dochter Josephine, die op zesjarige leeftijd overleed.

Onze versie van Het jungleboek bevat een indrukwekkend decor met projecties en achtergronden die vervagen, verdwijnen en uit het niets weer opdoemen. De dialogen worden tot een minimum herleid, zodat het verhaal de volle aandacht krijgt. We scheppen als het ware een illusie met de modernste en meest indrukwekkende technieken, maar keren qua storytelling terug naar de essentie.

De soundtrack wordt aangevuld met hits en nieuwe nummers. Het muzikale geheel moet de sfeer van de Indiase jungle oproepen en het publiek volledig in die setting onderdompelen.

De show wordt uitgewerkt met het oog op voorstellingen in zowel theaterzalen als arena’s, en moet de actie steevast tot vlak bij het publiek brengen.

CONTACT

contact us  for more information

Pictures

© Luk Monsaert