La Traviata


The world-famous opera La Traviata (1853) is undoubtedly Giuseppe Verdi’s best-known work.

La Traviata (‘The Fallen Woman’) is about the conflict between true love and civil morality and is an impressive depiction of the fragility of existence. The struggle for a better life and true love is thwarted by prejudices and prevailing norms. This opera was an immediate success. ‘La Traviata’ is full of world-famous arias, immortalised by the likes of Maria Callas.
De wereldberoemde opera La Traviata (1853) is zonder meer het bekendste werk van Giuseppe Verdi.

La Traviata (‘De Dolende’) handelt over het conflict tussen vrije liefde en burgerlijke moraal en toont op indringende wijze de broosheid van het bestaan. Het streven naar een beter leven en ware liefde wordt tegengewerkt door vooroordelen en heersende normen. Deze opera was van meet af aan een groot succes. ‘La Traviata’ zit boordevol wereldberoemde aria’s, die onsterfelijk werden gemaakt door onder meer Maria Callas.

CONTACT

contact us for more information

Pictures

© Luk Monsaert