Mission Statement

Life Entertainment Foundation

Music Hall wil met zijn foundation niet alleen cultureel ondernemerschap stimuleren, maar vooral ook mensen ondersteunen die zonder extra hulp niet van cultuur kunnen genieten.

Music Hall Foundation heeft twee speerpunten:

Iedereen heeft
recht op cultuur


Bepaalde groepen mensen kunnen om allerlei redenen hun basisrecht op cultuur niet uitoefenen. Dat recht staat nochtans ingeschreven in de Belgische Grondwet en maakt het voorwerp uit van artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Music Hall Foundation wil mensen die omwille van financiële moeilijkheden, hun sociaalculturele achtergrond, een handicap, hun leeftijd... niet op een gewone manier aan cultuur kunnen participeren, een hart onder de riem steken.

De foundation richt zich, zonder enig onderscheid, tot mensen die zonder hulp of ondersteuning niet van cultuur kunnen genieten. Via allerlei acties geeft de Music Hall Foundation hen kansen om hun basisrecht uit te oefenen.

Cultuurparticipatie als strijdpunt
tegen armoede en sociale uitsluiting


Wie niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan niet volwaardig aan het maatschappelijk leven deelnemen. Nochtans zijn een sociaal netwerk en nieuwe contacten noodzakelijk om aan de toekomst te kunnen bouwen. Zij vergroten onder meer de kans op een volwaardige job.

Mensen die niet rondkomen, kunnen niet naar het theater of de bioscoop, nodigen nog maar weinig mensen meer uit en worden zelf ook niet meer uitgenodigd. Zo dreigen ze in een sociaal isolement en een negatieve spiraal terecht te komen.

Music Hall Foundation maakt het deze mensen mogelijk om tegen een zeer lage prijs een voorstelling in het theater bij te wonen. Zo kunnen ze niet alleen genieten van al het moois dat cultuur te bieden heeft, maar krijgen ze ook de gelegenheid hun sociaal isolement te doorbreken, nieuwe contacten te leggen en daardoor ook hun zelfvertrouwen en -respect te herwinnen. Op die manier draagt cultuurparticipatie bij tot het meer weerbaar maken van mensen met financiële moeilijkheden, en speelt zij een belangrijke rol in armoedebestrijding. Music Hall Foundation wil hiertoe uitgebreid haar steentje bijdragen.

Getuigenissen

Life Entertainment Foundation